Musiikkiharrastus on paljon muutakin, kuin musiikkia!

Julkaistu: 24.02.2020

Musiikkiharrastus on kokonaisvaltainen harrastus, jonka parissa oppii paljon muutakin, kuin musiikkia!

Soitto-/laulutaidon opetteleminen on sosiaalisia ulottuvuuksia, pitkäjänteistä työskentelyä ja aivoihin positiivisesti vaikuttavaa haasteiden tarkomista. Parhaimmillaan se on suurta mielihyvää tuottavia elämyksiä ja keino oman sisimmän ilmaisemiseen.
Monesti musiikin harrastamisen ajatellaan olevan lapsia varten, mutta todellisuudessa se soveltuu kaikenikäisille musiikin oppimisesta kiinnostuneille.

Kohtaamisia ja vuorovaikutustaitoja

Musiikkiharrastus rakentuu monenlaisista kohtaamisista. Oppiminen lähtee aina vuorovaikutuksesta ja oppimisprosessissa itseilmaisu kehittyy sekä musiikillisesti, että sanallisesti. Opettajasta tulee ajan kanssa ihminen, jonka kanssa jaetaan harrastukseen ja moneen muuhunkin elämänalueeseen liittyviä iloja ja haasteita. Tunnilla on vahvasti läsnä oppilaan persoona ja matkaa musiikkiin tehdään jokaisen kanssa yksilöllisesti oppilaan lähtökohdista käsin.

Musiikki vaikuttaa voimakkaasti aivoihin

Musiikilla on lukuisia vaikutuksia hyvinvointiin ja musiikin tekemisen on jopa todettu muokkaavan aivojen rakennetta ja sitä kautta tehostavan aivojen toimintaa.
Musiikkiharrastus kehittää muun muassa muistia, havainnointia, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä ja edesauttaa kaikkea muutakin oppimista. Musiikki tuottaa aivoille mielihyvää ja vaikuttaa myös tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun. Sen merkitykset hyvinvoinnille ovat laaja-alaiset. Suurimman hyödyn saavat ne, jotka tuottavat musiikkia pienestä pitäen, mutta vaikutukset näkyvät jokaisella musiikin harrastajalla.

Musiikkiharrastus ei katso ikää tai lahjakkuutta

Musiikin harrastamisen ajatellaan usein soveltuvan ainoastaan lapsille tai niille, jotka omaavat erityisen lahjakkuuden. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen.

Jokaisella ihmisellä on synnynnäinen kyky ymmärtää musiikkia ja kyky oppia uusia taitoja säilyy ihmisellä läpi elämän. Toiset ovat nopeampia omaksumaan uutta kuin toiset ja joillekin musiikin ymmärtäminen on mutkattomampaa mutta soittajilla sorminäppäryys ja laulajilla äänihuulet kehittyvät, vaikka harrastuksen aloittaisi vasta aikuisiällä.
Motivaatio on oppimisen kantavin voima ja musiikkiharrastus sopii jokaiselle, joka haluaa oppia soittamaan tai laulamaan.Sanna Koskela